זוגיות והורות משותפת

תביעה לשינוי שם

סעיף 3 לחוק השמות, תשט"ז-1956, קובע כיצד ייקבע שמו של תינוק הנולד: "ילד מקבל מלידה את שם משפחת הוריו. היו להורים שמות משפחה שונים, מקבל הילד את שם משפחת אביו, זולת אם הסכימו ההורים שיקבל את שם משפחת האם או שמות המשפחה של שני ההורים; אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם היתה ידועה בציבור כאשתו, ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות המשפחה של שניהם. "

הפסיקה קבעה כי שם משפחה אינו רק אמצעי זיהוי, כי אם מטען הסטורי, מורשת, מוצא ושורשים. כמו כן, הוכרה בפסיקה הטענה ששונות בשמות המשפחה בין אב לילדיו עלולה להוביל לניכור הורי ולפגוע בעיקרון טובת הילד. בנוסף, קיימת חשיבות לזהות שם המשפחה בין ילד לבין אחיו. במקרים מסויימים, מתגלעות מחלוקות בין ההורים ביחס לשם המשפחה של ילדם, ובהיעדר הסכמה, נדרשת הכרעתו של בית המשפט. 

בעל דין המבקש להגיש תביעה לשינוי שם, בין אם מדובר באב, באם או בילד עצמו (באמצעות הורהו או בעצמו), יגיש את תביעתו לבית המשפט לענייני משפחה. התביעה נושאת אגרה ויש לצרף לה תצהיר.