זוגיות והורות משותפת

תביעת אבהות

תביעת אבהות מוגשת כל אימת שאם מבקשת להכריז על זהות האב לצורך חבותו בתשלום דמי מזונות, או שאב מבקש להכריז על זהותו כשלב בדרך לקבלת זכויות בחיי ילדו, גם מקום שהאם אינה מעוניינת בכך. חשוב לציין, שלא ניתן לערוך בדיקת רקמות (או בדיקת מי שפיר - כאשר הילד טרם נולד) לקביעת זהות האב ללא צו בית המשפט, בין אם הבדיקה נערכת בארץ או בחו"ל, בהסכמה או ללא הסכמה. 


תביעת אבהות תוגש בבית המשפט לענייני משפחה. היא חייבת בתשלום אגרה ויש לתמוך אותה בתצהיר וברשימת הראיות המצורפות לכתב התביעה.