אפוטרופסות

ניהול נכסי חסויים

כל אפוטרופוס לרכושו השל חסוי, בין אם הוא קרוב משפחה או נושא תפקיד נייטרלי, חייב בהשקעת כספי החסוי בהתאם לכללים הספציפיים הקבועים בדין. בראש ובראשונה, כל זכויותיו הכספיות של החסוי חייבות להימצא בחשבון בנק ייעודי על שמו בלבד. לא ניתן להחזיק בכספיו של חסוי בחשבון בנק המשותף לחסוי ולמי מקרוביו, אפילו אם הם האפוטרופסים עליו. יש ליידע את הבנק על מינוי האפוטרופוס, וזה יירשום הערה בספריו. על האפוטרופוס חלה חובה לשמור תיעוד של הפעולות שבוצעו בחשבון הבנק למשך שבע שנים. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי) קובעות את יחס ההשקעה הנדרש בכספי החסוי. בכל עת, רשאי האפוטרופוס לרכוש לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות או בבקשה לאישור פעולות.


חשוב לציין, שכל פעולה משפטית בין חסוי לבין האפוטרוםוס כפופה לאישור בית המשפט, מראש. 


אם חלילה הלך החסוי לעולמו, על האפוטרופוס להגיש הודעה מתאימה לבית המשפט ולמשרד הרווחה.