זוגיות והורות משותפת

הסכם הורות משותפת

החיים המודרניים מתאפיינים בסטיה ממסגרת המשפחה הגרעינית ובריבוי משפחות אלטרנטיביות - הורות ללא זוגיות, הורות כאשר אחד או שני ההורים חד מיניים וכו'. במקרים אלה, בהם הקשר שבין הצדדים נרקם לצורך הבאת ילד לעולם וגידולו, ניתן לערוך הסכם הורות משותפת הקובע את חלוקת הנטל הכלכלי, זמני השהות, אופן החינוך, מידת המעורבות של בן זוגו של אחד ההורים וכיו"ב.


צפיית האירועים העשויים להתרחש בחיי המשפחה מסייעת להם להתמודד עם חוסר הודאות שבהליך. הסכם כגון זה אינו מצריך אישור בבית המשפט, אולם ניתן לאשרו מכוח הדינים הכלליים. חשוב לציין שהסכם כזה או אחר אינו כובל את הילד, וזה תמיד יוכל לעתור לבית המשפט בכל הנוגע למימוש זכויותיו וטובתו.