זוגיות והורות משותפת

הסכם בין חד מיניים

פסיקת בתי המשפט קבעה שהחקיקה והכללים הפסיקתיים שהתפתחו לגבי ידועים בציבור יחולו גם לגבי זוגות חד מיניים.

לאור זאת, גם זוגות אלו חשופים לתוצאות רכושיות כתוצאה מעצם קיום היחסים, ואף להם מומלץ לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם. הסכם מסוג זה עשוי למנוע התדיינות עתידית בבתי המשפט.