צוואה וירושה

רישום במרשם המקרקעין

רישום זכויות בנכס שהתקבל בירושה במרשם המקרקעין תתבצע באמצעות צו ירושה / צו קיום צוואה מקורי ובקשה ייעודית לכך. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. לאחר ביצוע הרישום, מתקבל מרשם המקרקעין אישור בדואר רשום, והחל ממועד זה ניתן לראות בנסח המקרקעין של הנכס שהוא הועבר בירושה. 

רישום זה מצריך מומחיות מסויימת, שכן במקרה וארעה טעות בהגשת הבקשה, רשם המקרקעין לא יבצע את הרישום ויחזיר את התיק למבקש. הגשה מחודשת כרוכה בתשלום אגרה נוספת. 


לא ניתן "לדלג" על שלבי רישום. לעיתים קרובות בני זוג היו בעלים במשותף בדירה, הבעל נפטר והוריש את חלקו בדירה לאשתו, אולם לא בוצע רישום בהתאם. כעבור שנים, האישה אף היא הולכת לעולמה, ויורשיה, קרי ילדיהם המשותפים של בני הזוג, מבקשים לרשום את הזכויות בנכס על שמם. במקרה כזה, לא ניתן "לדלג", כאמור על רישום הדירה בשלמות ע"ש האישה. יש להגיש לרשם המקרקעין שתי בקשות שונות, האחת להעברת זכויותיו של הנפטר לאלמנתו, והשניה העברת זכויות האלמנה לילדים.