צוואה וירושה

הסכם בין יורשים

כלל היורשים של המוריש זכאים להסכים ביניהם על אופן חלוקת עיזבון, אפילו תוך סטיה מהוראות המנוח בצוואתו. הטעם המרכזי לביצוע הסדר חלוקה בין יורשים הוא הקטנת חבות המס.


אם, לדוגמא, אדם בעל שתי דירות הלך לעולמו מבלי להותיר צוואה, והותיר בן ובת, כי אז ילדיו יהיו כל אחד הבעלים במחציתה של כל דירה. במקרה זה, היורשים רשאים לקבוע ביניהם כי הבן יהיה בעליה של הדירה האחת, בשלמות, ואילו הבת תהיה הבעלים של הדירה השניה, בשלמות.


את ההסכם בין היורשים אין צורך לאשר בבית המשפט, ברם, במקרים מסויימים רשם המקרקעין יסרב לבצע רישום בהתאם להסכם בין יורשים מבלי לקבל את אישור בית המשפט. 


חשוב לדעת שאת הסכם החלוקה בין היורשים ניתן לבצע רק כל עוד העיזבון לא חולק. לפיכך, במקרה של ספק או מורכבות, חשוב להתייעץ עם עו"ד לפני ביצוע עצמאי של פעולות, העשויות להיות בלתי הפיכות.