צוואה וירושה

תביעה להיקף העיזבון

תביעה להיקף העיזבון היא הליך המוגש לבית המשפט לענייני משפחה, במטרה להכריע האם נכס פלוני שייך או לא שייך לעיזבון. תביעה זו תתברר ללא קשר לזהות היורשים.


בתביעה יידרש בית המשפט לראיות ולעדויות שונות. במקרים מסויימים, יקבע בית המשפט שנכס שהוצא מן העיזבון בחיי המנוח, שייך עודנו לעיזבון ודינו להתחלק בין היורשים. כמו כן, לבית המשפט הסמכות לקבוע שנכס השייך לכאורה לעיזבון, שכן הוא רשום ע"ש המנוח, כפוף לזכויותיו של אחר ולא יחולק בין היורשים. כך, לדוגמא, אלמנה רשאית להגיש תביעה רכושית, בה תעתור לקבלת מחצית מהרכוש ע"ש המנוח מכוח היותה נשואה לו במועד פטירתו.