פסקי דין לדוגמא

קבלת תביעה לפרשנות צוואה

באדיבות המאגר המשפטי "נבו" 


מיני-רציו:

* כלל יסוד במלאת פרשנות צוואה הינה התחקות אחר רצונו של המצווה. קריאת צוואת המנוח, יחד עם צוואת הידועה בציבור שלו, איננה מותירה כל מקום לפרשנות אחרת זולת כי כוונתו המפורשת של המנוח הייתה להוריש את כמות המניות שהייתה על שמו במועד עריכת הצוואה ולא במועד פטירתו, מחצית למנוחה ומחצית לבנו (התובע). משקיבלה המנוחה את מחצית המניות בחייה, התובע הינו יורש המניות היחידי של המנוח.