פסקי דין לדוגמא

דחיית תביעה כנגד יורשים לתשלום חוב

באדיבות המאגר המשפטי "נבו"

מיני-רציו:

* אחריות היורשים לחובות טרם חלוקת העיזבון מוגבלת לנכסי העיזבון. רק מאלה ניתן להיפרע. על התובע מוטל הנטל להראות כי קיימים בעיזבונו של המנוח, שטרם חולק, נכסים כדי סכום התביעה

* חוזים – תנאים – תנאי מתלה

* ירושה – יורשים – חובות פסקי דין