פסקי דין לדוגמא

קבלת התנגדות לצוואה

באדיבות המאגר המשפטי "נבו" 


מיני-רציו:

* ככל שצוואה משקפת את רצון המוריש יש לכבדה ואולם ככל שהצוואה אינה משקפת את רצון המוריש כגון כאשר מוכח כי לא נערכה מתוך רצון חופשי או בשל העדר כשירות, אין לקיים אותה. במקרה דנא, הוכח כי המנוח לא היה כשיר לערוך את צוואתו ודי בכך לקבל את ההתנגדות אף שהטענות להשפעה בלתי הוגנת וקיומה של מעורבות בעריכת הצוואה נדחו.