פסקי דין לדוגמא

דחיית תביעה לשלום בית וקבלת תביעה לגירושין

באדיבות המאגר המשפטי "נבו" 


מונחת לפנינו תביעת גירושין שאותה הגיש הבעל (להלן: "התובע") ביום ה-22/9/2009. האישה (להלן: "הנתבעת") איננה מעוניינת כעת להתגרש אלא לכשיגובש הסכם גירושין אשר יניח את דעתה. נושא הרכוש נידון בערכאה האזרחית. נתקיימו לפנינו מספר דיונים, ובאי כוחם של הצדדים נתבקשו להגיש את סיכומיהם. סיכומי התובע הונחו לפנינו זה מכבר, אך סיכומי הנתבעת לא הומצאו למרות פרק הזמן הארוך שניתן לה.