פסקי דין לדוגמא

קבלת תביעה לסעד הצהרתי בדבר בעלות בבית מגורים

באדיבות המאגר המשפטי "נבו"

 מיני-רציו:

* ניסיון האב כעת להיתלות באי עריכת מסמך בכתב של ההתחייבות ו/או רישום פורמאלי כלשהו של התובעים ביחס לבית הינו ניסיון לזכות בסעד משפטי שלא בתום לב. מהראיות החיצוניות עולה, כי אכן ניתנה התחייבות למתנה ע"י האב. יחד עם זאת, נמצא כי ההתחייבות עליה הסתמכו הבן ורעייתו ועל בסיסה שינו מצבם הינה זכות למגורים בבית בלבד ולא התחייבות המעניקה לאחרונים זכות בעלות קניינית במקום. בסופו של דבר נקבע כי מעמד הבן ורעייתו בנכס הינו של ברי-רשות, אשר העמידו תמורה בגין רשות זו ואשר זכותם בלתי-הדירה ומשכך אין בסיס שבדין לסילוק ידם מהבית.