פסקי דין לדוגמא

דחיית התנגדות לצוואה

באדיבות המאגר המשפטי "נבו"

מיני-רציו:

* מחלוקת שעניינה פרשנות צוואה בכתב יד, וכוונת המצווה באזכור שמו של הנתבע בצירוף תוארו כעו"ד ומספר הטלפון בצידו מתחת לשמה של הבת – התובעת, האם נועד לשם ציונו כזוכה נוסף בצוואה (כעמדת הנתבע, המבקש לקבוע כי הינו יורש מחצית מן העיזבון), שמא צוין שמו של הנתבע כמוציא לפועל של הצוואה ו/או כעו"ד שטיפל עבור המנוח בנכסיו, ואזי אין לו כל חלק בעיזבון (כעמדת התובעת). עוד נדונה סוגיית נטל ההוכחה הרובץ על שכמו של בעל תפקיד החב בחובת אמון וטוען לפרשנות לפיה הינו זוכה מכוח צוואתו של לקוחו.