אפוטרופסות

בקשה להחלפת אפוטרופוס

בכל עת רשאי קרובו של חסוי להגיש בקשה לפיטורי אפוטרופוס או להחלפתו.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ויש לצרף לה תצהיר. בית המשפט לענייני משפחה יבחן את טעמי הבקשה ויורה על קבלת תגובת החסוי (אם ניתן לקבלה), האפוטרופוס הכללי ופקידת הסעד.