זוגיות והורות משותפת

הסכם טרום נישואין

זוגות רבים המתעתדים להינשא מבקשים להבטיח את זכויותיהם, הן במהלך הנישואין והן בפקיעתם, באמצעות הסכם ממון. בעבר, הומלץ לערוך הסכם ממון רק כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם קיים כבר רכוש, ערב הנישואין. עקב ההתפתחויות המשפטיות שחלו בעשורים האחרונים בתחום דיני המשפחה, כיום קיימת חשיבות בעריכת הסכם ממון במקרים רבים נוספים.


עריכת הסכם קדם נישואין מצריכה מומחיות רבה, הן בפן הטכני (לרבות השליטה באופן אישור ההסכם בבית המשפט) והן בפן התוכני. על עורך ההסכם לשלוט בסוגי ההסדרים הרכושיים השונים, התאמת ההסכם לצורכי הזוג הניצב בפניו ושריון ההסכם מפני תקיפה. טעויות בהסכם הממון עלולות "לעלות" לצדדים בהתדיינות ממושכת ויקרה בבית המשפט.