גירושין

תביעות רכוש

תביעה רכושית היא תביעה לחלוקת הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, על פי הדין הרלוונטי החל. לעיתים, תכלול התביעה הרכושית סעד של מתן חשבונות, בעיקר כאשר לתובע או לתובעת לא ידועה מצבת הרכוש במלואה.

תביעה רכושית אמורה לכלול את כל הרכוש המשותף, לרבות דירות, רכבים, חשבונות בנק, זכויות פיננסיות ואפילו נכסי קריירה פנסיה.

תביעה רכושית ניתן להגיש בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני, כאשר היא "כרוכה" לעניין הגירושין. "מירוץ הסמכויות" בין הערכאות, אשר רבות דובר ונכתב עליו, נועד על פי רוב להכריע מי תהיה הערכאה אשר תדון בחלוקת הרכוש של הצדדים. בעבר נהוג היה לומר שככלל, בית הדין הרבני הוא הערכאה העדיפה עבור הגבר, בעוד שבית המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה העדיפה עבור האישה. כיום, כלל זה אינו בהכרח נכון, וכל מקרה תלוי בנסיבותיו הפרטניות. לפיכך, בטרם הגשת תביעה בערכאה הרצויה, מומלץ להיוועץ בעו"ד מנוסה בתחום. חרף מירוץ הסמכויות, אין זה נכון להיחפז בהגשת תביעה רכושית, שניסוחה הנכון הוא מעשה אמנות.