גירושין

תביעות פירוק שיתוף

על פי חוק המקרקעין, בעלות על נכס משתרעת על כל מ"ר ומ"ר בנכס. כל בעלים בנכס, ולא משנה מה יחס בעלותו, רשאי להגיש בכל עת תביעה לפירוק שיתוף. פירוש הדבר, עתירה לבית המשפט המוסמך, לפרק את הבעלות המשותפת.


המצב השכיח ביותר, הוא של בעל ואשה אשר להם בעלות על דירה הרשומה ע"ש שניהם בחלקים שווים. כל אחד מבני הזוג, רשאי להגיש תביעה לפירוק השיתוף. בית המשפט יורה על מכירת הנכס – או, מהאחד לשני (כלומר: האישה רשאית לרכוש את חלקו של הבעל, או ההפך), או, לצד ג'.

במקרה של אי הסכמה בין הבעלים אודות שווי הנכס, ימנה בית המשפט שמאי מקרקעין, שבשכר טרחתו יחויבו הצדדים בחלקים שווים. במקרים בהם בני הזוג אינם מסוגלים לפעול בשיתוף פעולה לשם מכירת הנכס למרבה במחיר, בדרך כלל ימנה בית המשפט "כונס נכסים". מדובר בדרך כלל בעורכי דינם של הצדדים או בעורך דין נייטראלי, אשר תפקידו למכור את הנכס למרבה במחיר.

עדיף לא להגיע לכך, שכן שכר טרחה של כונס הנכסים עומד על סך 4% משווי הנכס. שכר טרחתו עלול להגיע לסכום נכבד ביותר, המופחת מחלקם של הצדדים. במקרה של מספר מציעים מתחרים, תערך "התמחרות", מעין מכירה פומבית שבמהלכה יימכר הנכס למרבה במחיר. גם כאן, כדאי להסתייע בעורך דין בעל ניסיון כדי להימנע מנפילה למלכודות השכיחות.