גירושין

תביעות לשמירת זכויות

חלוקת רכוש במקרה של פקיעת הנישואין מחמת גירושין, תעשה כיום, כמעט תמיד, על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג. החוק קובע מנגנון ברירת מחדל, שיחול על זוגות שלא ערכו הסכם ממון (ואלו הם, עדיין, רוב הזוגות המתגרשים) – והוא מנגנון איזון המשאבים. על פי מנגנון זה, במועד הגירושין זכאי כל צד למחצית שווי הרכוש שנצבר ע"י שני הזוג בתקופת החיים המשותפת, להוציא מתנות, ירושות וחריגים נוספים.


סעיף 11 לחוק קובע אמצעים לשמירת זכויותיו של אחד מבני הזוג, על מנת למנוע מבן הזוג השני לבצע פעולה שיש בה כדי לסכל את זכויותיו של בן הזוג הראשון. במסגרת תביעה זו, נוהגים לתבוע מבן הזוג מתן חשבונות, אודות כל הרכוש המצוי בידיו; ובמידת הצורך לרשום הערות או לבצע עיקולים על נכסים כלשהם. יחד עם זאת, בתביעה זו אין תובעים חלוקת זכויות בפועל. מדובר בצעד מניעתי בלבד.