גירושין

תביעות מזונות ילד בגיר

אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים או ילדי בן זוגו על פי הדין האישי החל עליו. ואולם הדין האזרחי, הוא "חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)-תשי"ט 1959", מקים חובת תשלום מזונות גם עבור ילדים בגירים, אשר אינם יכולים לספק את צרכיהם מעבודה, מנכסיהם או מכל מקור אחר. בדרך כלל, מדובר יהיה בילדים הסובלים מנכות גופנית או נפשית, אשר אין ביכולתם לפרנס את עצמם.


על מנת שהורה יחוייב במזונות בן בגיר (או, כמובן, בת בגירה), חובה על התובע להוכיח שיש בידיו של ההורה לשאת במזונותיו לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן זוגו ושל ילדיו הקטינים. אם הבן הבגיר אינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, ומונה לו אפוטרופוס, רשאי האפוטרופוס להגיש תביעה למזונות מטעמו של הבן החסוי. בתביעה למזונות, ככל תביעה כספית אחרת, יש להוכיח את צרכיו של הבן הבגיר.