גירושין

תביעות מזונות אישה

אישה אשר נישאה כדת משה וישראל זכאית למזונות מבעלה, מכוח כתובתה, וזאת על פקיעת הנישואין, מחמת גירושין או מוות. תביעה למזונות אישה דומה מבחינות מסויימות לתביעה למזונות ילדים. ואולם, עיקר הקושי, הוא התמודדות עם טענות הגנה הלכתיות למיניהן, אשר לפיהן, האישה איבדה את זכותה למזונות אישה.

במקרים בהם האישה עובדת במשרה מלאה ומשתכרת משכורת המספיקה למימון מחייתה, יש לשקול היטב האם כדאי להגיש תביעה למזונות, וזאת מפני שממילא, הסכום שמשתכרת האישה ("מעשי ידיה"), יופחת מהסכום הנפסק לה למזונותיה.

אישה אשר נפסקו לטובתה דמי מזונות אישה, אינה רשאית לתבוע בנוסף גם דמי טיפול בילדיה.

אישה רשאית לתבוע מזונות מעיזבונו של בעלה, אף לאחר פטירתו.