גירושין

תביעות מזונות ילדים

תביעת מזונות מוגשת, על פי רוב, כנגד ההורה שאינו משמורן, במטרה להבטיח את מזונות ילדיו. החבות במזונות ילדיו הקטינים של אדם נקבעת על פי הדין האישי אליו הוא משתייך, ואצל יהודים – דין תורה.

תביעת מזונות ייחודית בכך שכדאי להגישה מוקדם ככל הניתן: ראשית, על מנת "לתפוס סמכות"  בפני הערכאה המשפטית הרצויה – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. זאת, בעקבות התפתחויות אחרונות שחלו בפסיקה אשר בעקבותיהן ניתן לכרוך מזונות ילדים גם בתביעות המוגשות לבית הדין הרבני. שנית, על פי רוב, ייפסקו דמי המזונות, החל ממועד הגשת התביעה, ולכן עיכוב בהגשת התביעה עלול לגרום לנזק.  

על מנת להבטיח את צורכי הילדים, קיים מנגנון בחוק לתביעת מזונות זמניים, אשר יכסו את עלותם של צורכי הילדים עד להכרעה הסופית בתביעות, העלולה לארוך זמן רב ולפעמים אפילו שנים.

תביעת מזונות מצריכה מומחיות וניסיון, מאחר שיש לבססה ככל תביעה כספית. כמו כן, קיימים כללים ספציפיים הנוגעים לזכאות למדור, דמי טיפול, הוצאות חינוך, בריאות וכו'. מומלץ להימנע מהפרזות בצורכי הילדים, שכן אלו אינן מתקבלות באופן חיובי בבתי המשפט.

פסק דין למזונות לעולם אינו סופי. ילד רשאי לתבוע מהורהו בכל עת הגדלת מזונות. כמו כן, חייבים במזונות רשאים לתבוע הפחתת מזונות, אך עליהם לעמוד ברף גבוה להוכחת שינוי נסיבות מהותי.

משרדנו מתמחה בהגשת תביעות למזונות כנגד סבים וסבתות, במקרים שבהם לא ניתן לגבות את המזונות מהאב. כמו כן, רכש משרדנו ניסיון רב בתביעת מזונות מן העיזבון.