גירושין

תביעת גירושין

ענייני נישואין וגירושין בין יהודים נמצאות בסמכותו הענינית הייחודית של בית הדין הרבני. משמעות הדבר, שזו הערכאה היחידה המוסמכת לדון בענייני גירושין. בין אם הצדדים נישאו בארץ או בחו"ל, כדת משה וישראל בחופה וקידושין או בנישואין אזרחיים, ובין אם הגירושין הם בהסכמה או לא בהסכמה - ככל שהם יהודים, הם יוכלו להתגרש אך ורק בבית הדין הרבני. 


במידה והצדדים מבקשים להתגרש בהסכמה, מדובר בהליך קצר הכרוך בתשלום אגרה נמוכה והצדדים יכולים לנהלו בעצמם, ללא סיוע עורך דין או עורכי דין. הסברה לפיה בית הדין מקשה על הבאים בשעריו ומבקשים להתגרש - אינה נכונה. אם הצדדים מאוחדים בשאיפתם להתגרש, בדרך כלל בית הדין לא ינסה להניא אותם מכך אלא יירתם לביצוע הגירושין מהבחינה הטכנית, בהתאם לדין הדתי.


ככל שאין הסכמה, ורק אחד מהצדדים, הגבר או האישה, חפץ בגירושין, מצב הדברים מסובך יותר. במקרה כזה בית הדין ינסה לפשר בין הצדדים ולהביאם להסכמות. הדבר נובע מכך שעל פי הדין האישי החל על יהודים, לא ניתן להתגרש, ללא הסכמת הצד השני, אלא בהתקיים עילת גירושין, מתוך רשימה סגורה של עילות מוכרות. יתר על כן, בתי הדין ייזהרו מחיוב בעל דין במתן גט, ללא הסכמתו, שכן מבחינה הלכתית גט מעושה אינו תקף.