גירושין

הסכם גירושין

כל הסכם גירושין כולל בתוכו הסכם ממון, ולפיכך חלים עליו הכללים הפורמליים החלים על הסכמי ממון, לרבות הדרישה לאישור ההסכם. ואולם, הסכם הגירושין ייחודי בכך שהוא מסיים את החיים המשותפים בין בני הזוג, ובד בבד יוצר את המנגנון לחיים שאחרי.


הסכם גירושין טוב ייערך בתפירה אישית לבני הזוג הניצבים בפני עורך ההסכם, יצפה את כל השאלות העשויות להתעורר בהמשך חייהם ויספק להן פיתרון, או לפחות מנגנון התמודדות. הסכם גירושין לא טוב יעסיק את הזוג המתגרש ואת הערכאות – לשכת ההוצאה לפועל ובתי המשפט, בתביעות לפרשנות הסכם, לשינויו או לביטולו.