צוואה וירושה

התנגדות לצוואה

ממועד הפרסום בעיתון של הבקשה לצו קיום צוואה, מוקנים ליורש הפוטנציאלי 14 יום לשם הגשת התנגדותו לרשם לענייני ירושה. הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בת 973 ש"ח אותה ניתן לשלם כאן. בשונה מהבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה, אותה ניתן ואף כדאי להגיש לבד, את ההתנגדות מומלץ בחום להגיש באמצעות עו"ד מומחה בתחום. ניתן להתנגד לקיום הצוואה רק במספר מצומצם של עילות, הקבועות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965. להלן העיקריות בהן: זיוף, אי כשירות, מעורבות בעריכה, השפעה בלתי הוגנת, איום ואונס. התנגדות לצוואה יש לתמוך בתצהיר מטעם המתנגד. הליך התנגדות לצוואה הוא הליך מורכב וממושך, העלול לכלול חקירת מומחים רפואיים, מומחים להשוואת כתבי יד ועוד. 


את ההתנגדות מגישים כאמור לרשם לענייני ירושה שאליו הוגשה הבקשה לקיום צוואה, ברם, לרשם אין סמכות לדון בה והתיק יועבר אוטומטית לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך. במרבית המקרים, יורה בית המשפט לענייני משפחה על הגשת תגובה להתנגדות מטעם מבקש / מבקשי הקיום של הצוואה. הליך ההתנגדות יתנהל בדלתיים סגורות, להוציא מקרים מיוחדים. בהליך זה, מבקש קיום הצוואה יהיה התובע ואילו המתנגד יהיה הנתבע. ואולם, בניגוד להליכים אזרחיים "רגילים", נטל הראיה להוכחות טעמי ההתנגדות יוטל על שכמו של הנתבע, קרי: המתנגד. רק במקרים בהם נפל בצוואה שהוגשה לקיום פגם צורני, יתהפך נטל הראיה, ויוטל על שכמו של מבקש הקיום. 

žככל שבית המשפט לענייני משפחה פוסל צוואה או חלק ממנה – ניתן צו ירושה על פי דין ביחס למלוא העיזבון או חלקו.