צוואה וירושה

עריכת צוואה

כלל בסיס בשיטתנו: "מצווה לקיים את דברי המת", ואכן, הצוואה היא המסמך האחרון שהותיר אחריו אדם לפני שעצם את עיניו ואין להקל בה ראש.


קיימים ארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בע"פ (שתתאפשר במקרים חריגים בלבד). דיני הירושה מתירים לכל אדם לערוך כמה צוואות שירצה במשך חייו, ולצוות בהן ככל העולה על רוחו.


ככלל, אדם העורך צוואה מבקש להתנות על כללי הירושה על פי דין ומנסיוני, במקרים רבים כדאי כלל לא לערוך צוואה. היה ומצווה החליט לערוך צוואה, כי אז עליה להיות מסמך מושלם, בהיר וחד משמעי, עד כדי מלאכת מחשבת, שכן לא ניתן יהיה לברר עם הנפטר למה התכוון בצוואתו. חוסר מקצועיות וחוסר הבנה בתחום זה מובילים להתדיינויות ארוכות בבית המשפט בתיקים סבוכים של התנגדות לצוואה. לאור זאת, מומלץ למבקש לערוך צוואה לקבל ייעוץ מקיף ויסודי על משמעות הצוואה, שאחרת, הוא עלול לחשוף את יקיריו למלחמות מיותרות. אין פירוש הדבר שצוואה חייבת להיות ארוכה, מסובכת או יקרה. בסך הכל יש לנסחה נכון, ולכלול בה את כל מה שצריך ורק את מה שצריך.